Často je náš vzťah k sebe samému naštrbený, bez láskavosti a súcitu. V momentoch nášho zlyhania pristupujeme k sebe zbytočne tvrdo a povieme si, že „tak mi treba“ alebo spadneme do seba-ľútostného „toto sa deje iba mne“. Pri seba-súcite si však namiesto týchto myšlienok prejavujeme hlavne porozumenie a podporu. Práve láskavosť má moc preniesť nás preč z nášho trápenia pomerne rýchlo a efektívne. O tom ako vyzerá seba-súcit, ako na ňom pracovať a ako nájsť balans aj s našim vnútorným kritikom hovorí psychologička Michaela Trúchla.