Odkiaľ sa vzali Vianoce a ako ich slávili naši predkovia v starej Bratislave? Ako vyzerali Vianoce v 17. a neskôr v 20. storočí? O tom, čo všetko zahŕňala príprava na sviatky v jednotlivých vrstvách mestskej spoločnosti, či kedy sa objavil prvý vianočný stromček a vianočné trhy, rozprávajú mladí bádatelia z Archívu mesta Bratislavy – Martina Rácová a Miroslav Baranek. Vypočujte si detailné svedectvá, ktoré vychádzajú z dobových prameňov,
ako sú účtovné knihy, listy, priania, či dokonca unikátny list Ježiškovi z roku 1857.