V jednej z najkrajších klasicistických stavieb Bratislavy – v Primaciálnom paláci, sa okrem slávnej Zrkadlovej siene, nachádza aj skutočný umelecký skvost – svetoznáme gobelíny. Ide dokonca o jedinú kompletnú sériu svojho druhu na svete, ktorá pozostáva zo šiestich kusov tapisérií a znázorňuje antickú mytologickú báj o tragickej láske Leandra a Héro. Objavené boli náhodne v 20. storočí pri renovácii paláca.   Dnes sú súčasťou stálej expozície európskeho umenia v Galérii mesta Bratislavy a detaily ich príbehu i súčasný stav priblíži historik umenia a externý lektor Galérie mesta Bratislavy –  František Bucha.