Budova Starého lýcea na Konventnej ulici, ktorá bola postavená 22. októbra 1783, je národnou kultúrnou pamiatkou a v nedávnej dobe prešla rozsiahlou a veľmi citlivou rekonštrukciou. Vzniklo tu  tzv. Laboratórium otvorenej spoločnosti, kde by sa mali diskutovať kľúčové spoločenské témy. O slávnej histórii lýcea, ale aj o príprave a realizácii jeho novej podoby sa Ludwig Bagin porozprával s programovým manažérom a koordinátorom projektu Martinom Kováčom.