Prijatím relativizmu naša spoločnosť dosahuje vrchol šialenosti. Namiesto objavovania pravdy sa snažíme pravdu len vytvárať. Bojíme sa vyjadriť, ako veci reálne sú, a ak to spravíme, sme obvinení, že sme netolerantní voči druhým. Naozaj však musíme prijať všetky názory a presvedčenia ako rovnako pravdivé a správne? Dá sa vo svete relativizmu vôbec žiť?

3:00 "To je pravda pre Teba, ale nie pre mňa!"
4:45 Relativizmu si protirečí (vyvracia sám seba)
7:45 Vďaka relativizmu sú všetky presvedčenia bezvýznamné, a to vrátane viery v to, že relativizmus je pravdivý
9:35 Relativizmus vedie k absurdnostiam a vážnym zdravotným následkom
13:35 Relativizmus robí z morálky ilúziu a obvinenie z nesprávneho konania nemožným
15:10 Zhrnutie a záver

Odporúčané zdroje:

Broussard, K. Prepare the Way, ch. 1. 

Broussard, K. Your truth, my truth (MP3)

Copan, P.  Je všechno opravdu relativní? 

https://www.youtube.com/watch?v=xfO1veFs6Ho Gender Identity: Can a 5'9, White Guy Be a 6'5, Chinese Woman? (J. Backholm prieskum).

Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna¬_viera
Youtube: Rozumná viera    / @rozumnaviera9245