Na čom je možné založiť vieru v to, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych? Je táto viera rozumná, alebo skôr pomýlená?

4:40 Fakty
10:15 Vysvetlenie

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPT…
Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna¬_viera

Odporúčané RV časti: č. 15, 25, 70, 71.

Odporúčané zdroje a literatúra:
Habermas, G.; Licona, M. The Case for the Resurrection of Jesus.
Kreeft, P.; Tacelli, R. Handbook of Catholic Apologetics, ch. 8.
Kreeft, P.; Tacelli, R. Kresťanská apologetika do vrecka, kap. 9.
Strobel, L. Kauza nádej.
Olson, C. E. Did Jesus Really Rise from the Dead?
McDowell, J. Nové dôkazy ktoré vyžadujú rozhodnutie, kap. 9.
Craig, W. L. On Guard, ch. 9.
Broocks, R. Boh nie je mŕtvy.
Wallace. J. W. Pravda o Ježišovi Kristovi
Wallace, J. W. Cold-Case Christianity.
https://www.youtube.com/watch?v=7V6UNSvHVDM 

https://www.youtube.com/watch?v=YiTOD30bLaE

https://www.youtube.com/watch?v=i9oh2qVryAY

https://www.youtube.com/watch?v=4qhQRMhUK1o&t=66s

https://www.youtube.com/watch?v=6SbJ4p6WiZE&t=280s

https://www.youtube.com/watch?v=sc5QfR3JbHE

https://www.youtube.com/watch?v=ZZVgM3gxxh8