V evanjeliu podľa Matúša hovoril Ježiš o tom, že nikoho nemáme volať otcom. Katolíci však používajú toto oslovenie aj v duchovnom zmysle. V tejto časti sa dozvieš, prečo je katolícka prax biblická a oprávnená. Tento koncept duchovného synovstva a otcovstva je v Písme, a Cirkev nasleduje prax samotných apoštolov.

0:58 Duchovné otcovstvo v Novom zákone

5:50 Príklad apoštolov

8:55 Čo mal Ježiš na mysli v Mt 23. kap.?

11:40 Záver

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P
Anchor: https://anchor.fm/ben8522
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw

Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna­_viera
Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig