Niekedy to vyzerá, že cisár Konštantín je obľúbenou postavou protestantov. Pôvodná Kristova Cirkev vraj prešla v tom čase veľkou zmenou, kedy sa do nej dostali rôzne nekresťanské a pohanské prvky. A výsledkom je pohanský katolicizmus, ktorý s pôvodnou cirkvou nemá veľa spoločného.

Aj sekulárni skeptici sa vo svojej kritike kresťanstva niekedy odvolávajú na Konštantína. Protestanti tu teda argumentujú ako ateisti. Dnes sa pozrieme na to, prečo tvrdenia o tom, že cisár Konštantín vytvoril Katolícku cirkev, keď spravil kresťanstvo oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše, neobstojí. Katolícka cirkev existovala dávno pred Konštantínom, preto nie je možné, aby bol on jej tvorcom. Je to tá prvotná a pôvodná cirkev, ktorá verila, učila a žila v podstate to, čomu verí, čo učí a čo žije aj dnes Katolícka cirkev.

Súvisiace a odporúčané podcasty: 11, 16, 46, 56, 57, 58, 62, 79.

Pozn.: Keď som odkazoval na podcast č. 77, má to byť odkaz na č. 79.

Odporúčané zdroje a literatúra: 

Akin, J. 20 Answers: Anti-Catholic Myths

Akin, J. The Fathers Know Best. 

Blackburn, J. 20 Answers: The Early Church. 

Horn, T. When Protestants Argue like Atheists. 

Weidenkopf, S. The Real Story of Catholic History.

Madrid, P. Prekvapila ich pravda.

Stark, R. Vyriekli krivé svedectvo.  

https://www.youtube.com/watch?v=9TjYdbHShJE 

https://www.youtube.com/watch?v=XeK1tbMXeNk&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=oqLBeCmyaKY 

https://www.youtube.com/watch?v=v8HhMAzSN3M  

https://www.str.org/w/did-the-council-of-nicea-invent-the-deity-of-christ-1

https://www.youtube.com/watch?v=1ZT8YXbtEMo&t=822s 

Spotify: https://open.spotify.com/show/1XmBcPTLcwPy5E1VY3cP7P
Anchor: https://anchor.fm/ben8522
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/rozumná-viera/id1602973127
Google podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82ZWZjZjRjYy9wb2RjYXN0L3Jzcw
Facebook: https://www.facebook.com/rozumnaviera
Instagram: rozumna­_viera
Youtube: Rozumná viera https://www.youtube.com/channel/UChoJjV4TBs9rBIaJcLLMdig