Na Slovensku funguje anketa z názvom "Homofób roka". Dnes si povieme: niečo o tejto ankete; o tom, ako homofóbiu môžeme chápať; či je takáto anketa krokom k budovaniu pokojnejšej a mierumilovnejšej spoločnosti; čo je tzv. "mäkká totalita", ktorú opisuje autor Rod Dreher; a v čom je pre nás Amerika varovaním.

2:00 Kto tu skutočne šíri nenávisť? (dvojitý meter v snahe o toleranciu)

7:35 Dva výklady pojmu "homofóbia" (paradox súčasnej "tolerancie" na SR)

12:40 "Mäkká totalita" ako varovanie z Ameriky?

Odporúčané a súvisiace podcasty: č. 31, 47, 75.

Odporúčané zdroje a literatúra:

Dreher, R. Neži v lži. https://www.facebook.com/rozumnaviera/posts/pfbid02dU2HpzWCkykQphXzshj3opiNbnuPBJpcCJSAvVycAkYypYFr2cjwt9RfNyYF7rRTl

https://www.facebook.com/profile/100075891773598/search/?q=totalita

https://www.hfi.sk/clanky/sloboda-slova/195-uskalia-pojmu-homofobia