Mal apoštol Peter špeciálne postavenie a úlohu medzi apoštolmi a v ranej Cirkvi? Niekedy sa môže zdať, že katolíci majú ku tom len jeden argument (Mt. 16 kap, kde sa hovorí o Petrovi ako o skale, na ktorej Ježiš buduje svoju Cirkev). Nie je to tak, a dnes si ukážeme množstvo biblických dôkazov v prospech Petra ako prvého pápeža.

1:10 Kde sa pápež spomína v Biblii?
5:02 Petrova úloha a postavenie – všeobecné charakteristiky
8:00 Peter v evanjeliu podľa Matúša
12:00 Peter v evanjeliu podľa Lukáša
15:10 Peter v evanjeliu podľa Jána
19:20 Peter v Skutkoch apoštolov
25:05 Dôležitosť zmeny Šimonovho mena
27:25 "Kľúče od nebeského kráľovstva"
29:55 Moc "zväzovať a rozväzovať"
33:30 Zhrnutie a záver

Odporúčaný podcast: č. 62

Odporúčané zdroje a literatúra: 

Heschmeyer, J. Pope Peter. 

Blackburn, J. 20 Answers: Papacy

Madrid, P. Pope Fiction.

Madrid, P. Kde je to v Biblii? 

Staples, T. Catholic Answers School of Apologetics: Evidence For the Church Online Course

Horn, T. The case for Catholicism. 

Schreck, A. Katolíci – čemu opravdu věří? 

Broussard, K. Meeting the Protestant Response. 

Ray, S. (with Horn, T.), MP3: The Papacy

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/the-papacy-in-scripture-no-rocks-required 

https://www.youtube.com/watch?v=nunl0MTM3gQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fmE5r9Wn7fE 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbn_ARzLngc 

https://www.youtube.com/watch?v=JqLrTD3Q15Y&t=1886s 

https://www.youtube.com/watch?v=78x2z_Pd884&t=8s