Hostia online poradne Synapsie

Epizódy

episode thumbnail

Domáce násilie

Násilie v rodinách Pandémia priniesla so sebou veľa negatívnych dopadov na kvalitu života v rodine. Najvýznamnejší nárast bol zaznamenaný v…

Násilie v rodinách Pandémia priniesla so sebou veľa negatívnych dopadov na kvalitu života v rodine. Najvýznamnejší nárast bol zaznamenaný v…

episode thumbnail

Návrat do školy II 2021

Návrat do školy: Žiaci sa po dlhej domácej izolácii vracajú do škôl. Majú sa v škole začať ihneď učiť, alebo…

Návrat do školy: Žiaci sa po dlhej domácej izolácii vracajú do škôl. Majú sa v škole začať ihneď učiť, alebo…

episode thumbnail

Covid 19 v rodine

COVID 19 v rodine: Náročná životná situácia vzniká, ak sa ochorenie Covid 19 dostane do rodiny, ak ochorie jeden, alebo…

COVID 19 v rodine: Náročná životná situácia vzniká, ak sa ochorenie Covid 19 dostane do rodiny, ak ochorie jeden, alebo…

episode thumbnail

doc. MUDr Igor Škodáček CSc

Keď už nefungujú všetky možnosti psychologickej podpory dieťaťa, treba zbystriť pozornosť a hľadať cestu k riešeniu už zdravotných problémov. Rovnako…

Keď už nefungujú všetky možnosti psychologickej podpory dieťaťa, treba zbystriť pozornosť a hľadať cestu k riešeniu už zdravotných problémov. Rovnako…

episode thumbnail

PhDr Silvia Matúšová PhD

Je dištančné vzdelávanie vhodné pre všetky vekové skupiny? Ako zvládajú učitelia, rodičia a študenti vzdelávanie na diaľku? Pre koho nie…

Je dištančné vzdelávanie vhodné pre všetky vekové skupiny? Ako zvládajú učitelia, rodičia a študenti vzdelávanie na diaľku? Pre koho nie…

episode thumbnail

Mgr. Mária Šimčaková Thotová

Sociálne obmedzenia v čase pandémie majú významný dopad na psychický stav detí a rodín. Z rodičov sa stali učitelia, žiaci…

Sociálne obmedzenia v čase pandémie majú významný dopad na psychický stav detí a rodín. Z rodičov sa stali učitelia, žiaci…

episode thumbnail

PhDr. Štefan Matula PhD II.

Aké je prežívanie dieťaťa v sociálnej izolácii? Čo spôsobuje domáce násilie? Ako odhaliť zneužívanie dieťaťa? Ako môžeme zachrániť týrané dieťa?…

Aké je prežívanie dieťaťa v sociálnej izolácii? Čo spôsobuje domáce násilie? Ako odhaliť zneužívanie dieťaťa? Ako môžeme zachrániť týrané dieťa?…

episode thumbnail

PhDr. Štefan Matula PhD

Pandémia, domáce vyučovanie, rola rodiča a rola učiteľa zároveň: dá sa to zvládnuť? Kde začína končí hranica možností ženy matky…

Pandémia, domáce vyučovanie, rola rodiča a rola učiteľa zároveň: dá sa to zvládnuť? Kde začína končí hranica možností ženy matky…