Petržalský kompas je nová relácia z dielne Miestneho úradu ⁠Petržalka, ⁠v ktorej vám raz mesačne budeme pravidelne prinášať sumár najnovších udalostí z najväčšej samosprávy na Slovensku. Ako sme nedávno sľúbili, dnes prichádzame s oficiálne prvým dielom, kde sa v niekoľkých minútach budeme podrobnejšie venovať hneď viacerým dôležitým témam. Najskôr sa zameriame na jarnú údržbu nášho zeleného sídliska. Povieme si viac o kosbe a jej realizácii v našom katastri, pričom Peter Slovák, poverený vedením oddelenia správy verejných priestranstiev alias petržalských makačov prezradí i zaujímavé detaily. Druhý príspevok sa bude týkať opäť zelene. Tentokrát kolega Adrián Ševeček, ktorý je poverený riadením referátu zelene, poskytne pútavé odpovede na výruby niektorých drevín. Na druhej strane zároveň divákom priblíži, ako je na tom mestská časť s výsadbou nových stromov, prečo je taká dôležitá, ale aj to, koľko drevín sa za posledné obdobie na zelenom sídlisku vysadilo a koľko sa ich ešte vysadiť plánuje. V neposlednom rade sa našej prvej vicestarostky ⁠Iveta Jančoková⁠ opýtame na obľúbený festival všetkých obyvateľov i návštevníkov ⁠DNI PETRŽALKY 2023⁠, ktorý sa tentokrát uskutoční až počas troch dní 23. – 25. JÚNA na ⁠Závodisko, š.p.⁠ Ste zvedaví, na mená TOP interpretov? Záver Petržalského kompasu bude patriť krátkym, takzvaným servisným správam, ktoré skrátka nesmiete prehliadnuť.