V tomto podcaste nájdete niekoľko užitočných informácií o emóciách, o tom, akým spôsobom bývajú vyjadrované a prečo sú dôležité pre naše duševné zdravie. Nájdete tu tiež množstvo cvičení na prácu s nimi.

Epizódy

episode thumbnail

Ruminácia a obavy

Tento diel podcastu vám povie viac o ruminácii či mentálnom prežúvaní ako aj o robení si starostí z pohľadu Terapie…

Tento diel podcastu vám povie viac o ruminácii či mentálnom prežúvaní ako aj o robení si starostí z pohľadu Terapie…

episode thumbnail

Sebakritika

Tento diel podcastu vám povie viac o sebakritike z pohľadu Terapie zameranej na emócie.

Tento diel podcastu vám povie viac o sebakritike z pohľadu Terapie zameranej na emócie.

episode thumbnail

Depresia

Tento diel podcastu vám povie viac o depresii z pohľadu Terapie zameranej na emócie.

Tento diel podcastu vám povie viac o depresii z pohľadu Terapie zameranej na emócie.

episode thumbnail

Úzkosť

Tento diel podcastu vám povie viac o úzkosti z pohľadu Terapie zameranej na emócie.

Tento diel podcastu vám povie viac o úzkosti z pohľadu Terapie zameranej na emócie.

episode thumbnail

Keď nás trápia emočne významné spomienky

Tento diel podcastu vám povie viac o problematických emočne významných spomienkách.

Tento diel podcastu vám povie viac o problematických emočne významných spomienkách.

episode thumbnail

Zmena emócie inou emóciou

Tento diel podcastu vám povie viac o zmene emócie inou emóciou v Terapii zameranej na emócie.

Tento diel podcastu vám povie viac o zmene emócie inou emóciou v Terapii zameranej na emócie.

episode thumbnail

Terapia zameraná na emócie

Tento diel podcastu vám povie viac o Terapii zameranej na emócie.

Tento diel podcastu vám povie viac o Terapii zameranej na emócie.

episode thumbnail

Ako sa ospravedlniť

Tento diel podcastu vám viac povie o tom ako sa ospravedlniť zohľadňujúc emócie toho druhého.

Tento diel podcastu vám viac povie o tom ako sa ospravedlniť zohľadňujúc emócie toho druhého.

episode thumbnail

Emočne príjemná komunikácia

Tento diel podcastu vám viac povie o zásadách emočne príjemnej komunikácie.

Tento diel podcastu vám viac povie o zásadách emočne príjemnej komunikácie.

episode thumbnail

Primerané stanovenie si hraníc

Tento diel podcastu vám viac povie o primeranom stanovení si hraníc voči vašim deťom.

Tento diel podcastu vám viac povie o primeranom stanovení si hraníc voči vašim deťom.