V tomto podcaste nájdete niekoľko užitočných informácií o emóciách, o tom, akým spôsobom bývajú vyjadrované a prečo sú dôležité pre naše duševné zdravie. Nájdete tu tiež množstvo cvičení na prácu s nimi.

Epizódy

episode thumbnail

Zaobchádzanie s detskými emóciami

Tento diel podcastu vám povie viac vhodnom zaobchádzaní s detskými emóciami.

Tento diel podcastu vám povie viac vhodnom zaobchádzaní s detskými emóciami.

episode thumbnail

Vcítenie sa do emócií ostatných

Tento diel podcastu vám povie viac o tom ako sa vcítiť do emócií ostatných.

Tento diel podcastu vám povie viac o tom ako sa vcítiť do emócií ostatných.

episode thumbnail

Sebasúcit

Tento diel podcastu vám povie viac o súcite so samým sebou ako možnosťou vysporiadať sa s ťažkými emóciami.

Tento diel podcastu vám povie viac o súcite so samým sebou ako možnosťou vysporiadať sa s ťažkými emóciami.

episode thumbnail

Kontakt s vašimi emóciami

Tento diel podcastu vám povie viac o tom čo to znamená dostať sa do kontaktu s vašimi emóciami.

Tento diel podcastu vám povie viac o tom čo to znamená dostať sa do kontaktu s vašimi emóciami.

episode thumbnail

Iné emócie

Tento diel vám povie viac o emóciách žiarlivosti, nenávisti, závisti, beznádeje, pripútania a lásky.

Tento diel vám povie viac o emóciách žiarlivosti, nenávisti, závisti, beznádeje, pripútania a lásky.

episode thumbnail

Hnus

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii hnusu.

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii hnusu.

episode thumbnail

Vina

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii viny.

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii viny.

episode thumbnail

Hanba

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii hanby.

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii hanby.

episode thumbnail

Hnev

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii hnevu.

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii hnevu.

episode thumbnail

Strach a úzkosť

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii strachu a úzkosti.

Tento diel podcastu vám povie viac o emócii strachu a úzkosti.